.

რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX-XXI ს.ს.
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2011
გამომცემლობა: უნივერსალი
ჟანრი: ეთნოლოგია
2962
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

     წინამდებარე კრებულში წარმოდგენილია ცნობილი მენიერების: თეიმურაზ გვანცელაძის, მანანა ტაბატაძის, მერაბ ნაჭყებიას, განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომლების: ირაკლი გელენავას, ნონა შონიას ნაშრომები, საიდანაც ჩვენი აზრით, მკითხველი მიიღებს მისთვის საინტერესო ინფორმაციას, ცარისტულ-კომუნისტური და თანამედროვე რუსული იმპერიის მიერ აფხაზეთში წარმოებულ რუსიფიკატორულ პოლიტიკაზე, ამ პოლიტიკის ანტიქართულ, ანტიაფხაზურ არსზე, აქედან გამომდინარე, საქართველოს ამ კუთხეში შექმნილ საგანმანათლებლო და ეთნოლინგვისტურ ვითარებაზე; იმ საფრთხეებზე, რასაც უქმნის იმპერიალისტური პოლიტიკა ქართველთა და აფხაზთა ეროვნულ თავისთავადობას, იდენტობას; ქართველო მოღვაწეთა წვლილზე აფხაზური ენისა და კულტურის განვითარებაში და სხვ.
   მკითხველს ვთავაზობთ, აგრეთვე, მოკლე სარედაქციო წერილს და სტატისტიკურ მონაცემებს აფხაზეთის მოსახლეობის ეთნიკურ შემადგენლობასა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ქსელზე

 

პარამეტრები