.

რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX-XXI ს.ს.
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Издательство: უნივერსალი
3005
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

     წინამდებარე კრებულში წარმოდგენილია ცნობილი მენიერების: თეიმურაზ გვანცელაძის, მანანა ტაბატაძის, მერაბ ნაჭყებიას, განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომლების: ირაკლი გელენავას, ნონა შონიას ნაშრომები, საიდანაც ჩვენი აზრით, მკითხველი მიიღებს მისთვის საინტერესო ინფორმაციას, ცარისტულ-კომუნისტური და თანამედროვე რუსული იმპერიის მიერ აფხაზეთში წარმოებულ რუსიფიკატორულ პოლიტიკაზე, ამ პოლიტიკის ანტიქართულ, ანტიაფხაზურ არსზე, აქედან გამომდინარე, საქართველოს ამ კუთხეში შექმნილ საგანმანათლებლო და ეთნოლინგვისტურ ვითარებაზე; იმ საფრთხეებზე, რასაც უქმნის იმპერიალისტური პოლიტიკა ქართველთა და აფხაზთა ეროვნულ თავისთავადობას, იდენტობას; ქართველო მოღვაწეთა წვლილზე აფხაზური ენისა და კულტურის განვითარებაში და სხვ.
   მკითხველს ვთავაზობთ, აგრეთვე, მოკლე სარედაქციო წერილს და სტატისტიკურ მონაცემებს აფხაზეთის მოსახლეობის ეთნიკურ შემადგენლობასა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ქსელზე

 

Характеристики

Рекомендации