.

პოლისემია და ომონიმია ქართულში აფხაზური პარალელებითურთ
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2014
ავტორი (ები): თამარ გითოლენდია,
გამომცემლობა: ს.ს.უ. გამომცემლობა
ჟანრი: სემანტიკა
3910
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
ანოტაცია
 

     ნაშრომი ეძღვნება პოლისემიისა და ომონიმიის პრობლემის პარალელურ განხილვას ქართული და აფხაზური ენების მასალაზე. მონოგრაფიულადაა წარმოდგენილი ქართულსა და აფხაზურში პოლისემიისა და ომონიმიის მთელი რიგი საკვანძო საკითხები. მოცემულია ძირითადი მოდელები, გამოვლენილია სემანტიკური ნიუანსები; მასალა განხილულია სხვა ენობრივ სისტემებთან მიმართებით, რის საფუძველზეც ხაზგასმულია საკუთრივ ქართულისა და აფხაზურისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკა. მოცემულია ცდა მთელ რიგ საკითხთა ახლებური ახსნისა.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)