.

პედაგოგიკური კვლევა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2016
ავტორი (ები): ჯემალ ჯინჯიხაძე,
გამომცემლობა: უნივერსალი
13662
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(7 შეფასება)
ანოტაცია
 

წინამდებარე ლექციების კურსში (15 ლექცია) განხი-ლულია პედაგოგიკური კვლევის ზოგადი მეთოდოლოგია, მისი თანამედროვე თეორიული, ემპირიული თუ მათემატი-კური მეთოდები და ამ გამოკვლევის ორგანიზაციისა და ჩა-ტარების მეთოდიკა. სათანადო ადგილი ეთმობა საკითხს იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლება გახდეს მკვლევარი მასწავ-ლებელი, როგორი უნდა იყოს მკვლევარი მასწავლებლის პროფესიონალური პიროვნული თვისებები და მეთოდო-ლოგიური კულტურა. ლექციები განკუთვნილია პედაგოგიკური სპეციალო-ბის ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მკვლევარ მასწავლებელთათვის. იგი გამოადგებათ ნებისმი-ერი სასწავლო საგნის მეთოდისტებს და ყველას, ვისაც აინ-ტერესებს პედაგოგიკურ-მეთოდიკური კვლევა.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ივლ 5, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-22-817-9
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 479
 • ნახვები: 13662
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)