.

მმართველობითი აღრიცხვა
რესურსის ტიპი: წიგნი
გამოცემის წელი: 2010
ავტორი (ები): იზოლდა ჭელიძე,
გამომცემლობა: მერიდიანი
3808
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
ანოტაცია
 

 წიგნში გადმოცემულია საწარმოს (ფირმის ) ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების კლასიფიკაციისა და აღრიცხვის მეთოდიკა. განხილულია პროდუქციის (დანახარჯთა) ერთეულის თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდები და პრინციპები, რომლებიც საერთაშორისო პრაქტიკაში წარმატებით გამოიყენება. წიგნი განკუთვნილია ეკონომიკური მიმართულების სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. აგრეთვე პრაქტიკოსი ბუღალტრების, ეკონომისტებისა და მენეჯერებისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)