.

მმართველობითი აღრიცხვა
Тип Ресурса: Книга
Год Издании: 2010
Издательство: მერიდიანი
2992
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

 წიგნში გადმოცემულია საწარმოს (ფირმის ) ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების კლასიფიკაციისა და აღრიცხვის მეთოდიკა. განხილულია პროდუქციის (დანახარჯთა) ერთეულის თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდები და პრინციპები, რომლებიც საერთაშორისო პრაქტიკაში წარმატებით გამოიყენება. წიგნი განკუთვნილია ეკონომიკური მიმართულების სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. აგრეთვე პრაქტიკოსი ბუღალტრების, ეკონომისტებისა და მენეჯერებისათვის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации