.

მმართველობითი აღრიცხვა
Resource Type: Book
Date Of Issue: 2010
2991
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

 წიგნში გადმოცემულია საწარმოს (ფირმის ) ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების კლასიფიკაციისა და აღრიცხვის მეთოდიკა. განხილულია პროდუქციის (დანახარჯთა) ერთეულის თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდები და პრინციპები, რომლებიც საერთაშორისო პრაქტიკაში წარმატებით გამოიყენება. წიგნი განკუთვნილია ეკონომიკური მიმართულების სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. აგრეთვე პრაქტიკოსი ბუღალტრების, ეკონომისტებისა და მენეჯერებისათვის.

 

Specifications

Recommendations