.

მენეჯმენტის საფუძვლები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2008
გამომცემლობა: უნივერსალი
6105
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

     საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის
მიერ რეკომენდებულია სახელმძღვანელოდ
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის
 

     განვითარებული ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საწარმოების (ორგანიზაციების) სამეურნეო საქმიანობა (ბიზნესი) წარმოუდგენელია მენეჯმენტის გარეშე, რომელიც აღიარებულია ბიზნესის მართვის ფილოსოფიად. სახელმძღვანელოში «მენეჯმენტის საფუძვლები» განხილულია მენეჯმენტის ძირითადი საკითხები: მენეჯმენტის ცნება და შინაარსი; ორგანიზაცია - მენეჯმენტის საფუძველი; მართვის პროცესი; მენეჯმენტის ფუნქციებბი; ორგანიზაციული სტრუქტურები; გადაწყვეტილებათა მიღება; სტრატეგიული მენეჯმენტი, საინოვაციო მენეჯმენტი და სხვა.
     წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, რომლებიც ეუფლებიან ბიზნესის სფეროში ორგანიზაციების, მათი ქვედანაყოფების მართვის თეორიასა (მეცნიერებასა) და პრაქტიკას (ხელოვნებას), აგრეთვე მენეჯერებისა და მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)