.

მენეჯმენტის საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2008
5695
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(4 შეფასება)
Annotation
 

     საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის
მიერ რეკომენდებულია სახელმძღვანელოდ
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის
 

     განვითარებული ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საწარმოების (ორგანიზაციების) სამეურნეო საქმიანობა (ბიზნესი) წარმოუდგენელია მენეჯმენტის გარეშე, რომელიც აღიარებულია ბიზნესის მართვის ფილოსოფიად. სახელმძღვანელოში «მენეჯმენტის საფუძვლები» განხილულია მენეჯმენტის ძირითადი საკითხები: მენეჯმენტის ცნება და შინაარსი; ორგანიზაცია - მენეჯმენტის საფუძველი; მართვის პროცესი; მენეჯმენტის ფუნქციებბი; ორგანიზაციული სტრუქტურები; გადაწყვეტილებათა მიღება; სტრატეგიული მენეჯმენტი, საინოვაციო მენეჯმენტი და სხვა.
     წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, რომლებიც ეუფლებიან ბიზნესის სფეროში ორგანიზაციების, მათი ქვედანაყოფების მართვის თეორიასა (მეცნიერებასა) და პრაქტიკას (ხელოვნებას), აგრეთვე მენეჯერებისა და მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

Specifications

Recommendations