.

ლოგისტიკა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2012
გამომცემლობა: თბილისი
ჟანრი: ეკონომიკა
3865
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

სახელმძღვანელოში განხილულია ლოგისტიკის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები, კერძოდ, აღწერილია ლოგისტიკის არსი და ამოცანები, ლოგისტიკის კონცეფცია და ფუნქციები, სერვისი და მომსახურების დონის მაჩვენებლები ლოგისტიკურ სისტემაში, შესყიდვების ლოგისტიკა, საწყობი ლოგისტიკურ სისტემაში, სატრანსპორტო, განაწილების, მარაგების ლოგისტიკა, შუამავლები ლოგისტიკაში, ინფორმაციული ლოგისტიკა, ლოგისტიკური ადმინისტრირება.

სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე ლოგისტიკის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)