.

ავტორი (ები): ლალი ოსაძე
დაბადების თარიღი: 1964-02-12
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ
ოსაძე ლალი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი