.

დავით გურამიშვილის მსოფლმხედველობის სამყაროში
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2010
ავტორი (ები): ტიტე მოსია,
გამომცემლობა: ინოვაცია
1664
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

წიგნში შესწავლილი და გაშუქ ებულია დავით გურამიშვილის „დავითიანის“ მსოფლმხედველობრივი პრობლემები. კვლევის ობიექტშია მოქცეული შუა საუკუ ნეების დიდი პოეტის ბიბლიურ-ქრისტიანული მსოფლმხედველობა, სოციალურ-პოლიტიკუ რი, დიდაქტიკურ-პედაგოგიკური, ეთიკური, ლიტერატურულ-ესთეტიკური კონცეფციები, ანთროპოლოგიური პრობლემატიკა, ჰუმანისტური მსოფლმხედველობა, ფილოსოფიური მრწამსი. დასახელებული საკითხების კვლევა წარმოებს თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევების ფონზე, ბიბლიურ-საღვთისმეტყველო, ლიტერატურული, ფილოსოფიური და ფოლკლორული წყაროების გამოვლინება-წარმოჩენის კონტექსტში.

მონოგრაფია განკუ თვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუ ლტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ასევე იგი დახმარებას გაუწევს საკითხით დაინტერესებულ პირთ.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: იან 29, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9156-9-7
 • გამომცემლობა: ინოვაცია
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 791
 • ნახვები: 1664
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)