.

ბუღლატრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2018
გამომცემლობა: თბილისი
2077
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

ბუღლატრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში

სალექციო კურსი

ნაშრომში განხილულია ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. Gგადმოცემულია არაფინანსური აქტივების, ფინანსური აქტივების და დებიტორული დავალიანების, ფინანსური ვალდებულებების და კრედიტორული დავალიანების, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების, წმინდა ღირებულების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის საკითხები ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, სათანადო ბუღალტრული ტრანზაქციების მითითებით.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისათვის, საბიუჯეტო სფეროს ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: დეკ 31, 2018
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 243
 • ნახვები: 2077
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)