.

აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის: ტომი-II
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2003
გამომცემლობა: ინტელექტი
2166
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

     ნაშრომის მეორე ტომი შედგება აფხაზურ ენაზე დაწერილი ქართული ენის მოკლე გრამატიკული ნარკვევისა და ქართულ-აფხაზური ლექსიკონისაგან (ლექსიკონში შედის 3570 სიტყვა). წიგნი დახმარებას გაუწევს, ერთი მხრივ, ქართული ენის შესწავლის მსურველ აფხაზ მკითხველს, მეორე მხრივ, აფხაზური ენის შესწავლის მსურველ ქართველ მკითხველს.

ГРАММАТИМЧЕСКИЙ ОЧЕРК ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИЙ СЛОВАРЬ

დაწვრილებით
 

     ორი ტომისაგან შემდგარი წინამდებარე ნაშრომი დაიწერა და ქვეყნდება იუნესკოს ეგიდით (კონტრაქტი # 4500005265). ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კაკასიურ ენათა განყოფილებაში. ნაშრომის პირველ ტომში შედის ქართულ ენაზე დაწერილი აფხაზური ენის გრამატიკული მიმოხილვა და მცირე აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, მერე ტომში კი წარმოდგენილია აფხაზურ ენაზე დაწერილი ქართული ენის გრამატიკული მიმოხილვა და მცირე ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი. ნაშრომი განკუთვნილია, ერთი მხრივ, იმ ქართველი მკითხველისათვის, ვისაც სურს შეისწავლოს აფხაზური ენა, მეორე მხრივ, იმ აფხაზი მკითხველისათვის, ვისაც სურს ქართული ენის შესწავლა. ავტორს სწამს, რომ ასეთი მკითხველები არცთუ ისე ცოტანი იქნებიან და ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს მათ.

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)