.

აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის: ტომი-II
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2003
2378
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

     ნაშრომის მეორე ტომი შედგება აფხაზურ ენაზე დაწერილი ქართული ენის მოკლე გრამატიკული ნარკვევისა და ქართულ-აფხაზური ლექსიკონისაგან (ლექსიკონში შედის 3570 სიტყვა). წიგნი დახმარებას გაუწევს, ერთი მხრივ, ქართული ენის შესწავლის მსურველ აფხაზ მკითხველს, მეორე მხრივ, აფხაზური ენის შესწავლის მსურველ ქართველ მკითხველს.

ГРАММАТИМЧЕСКИЙ ОЧЕРК ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИЙ СЛОВАРЬ

Additional Information
 

     ორი ტომისაგან შემდგარი წინამდებარე ნაშრომი დაიწერა და ქვეყნდება იუნესკოს ეგიდით (კონტრაქტი # 4500005265). ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კაკასიურ ენათა განყოფილებაში. ნაშრომის პირველ ტომში შედის ქართულ ენაზე დაწერილი აფხაზური ენის გრამატიკული მიმოხილვა და მცირე აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, მერე ტომში კი წარმოდგენილია აფხაზურ ენაზე დაწერილი ქართული ენის გრამატიკული მიმოხილვა და მცირე ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი. ნაშრომი განკუთვნილია, ერთი მხრივ, იმ ქართველი მკითხველისათვის, ვისაც სურს შეისწავლოს აფხაზური ენა, მეორე მხრივ, იმ აფხაზი მკითხველისათვის, ვისაც სურს ქართული ენის შესწავლა. ავტორს სწამს, რომ ასეთი მკითხველები არცთუ ისე ცოტანი იქნებიან და ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს მათ.

Specifications

Recommendations