.

განცხადებები

მაგისტრთა და დოქტორანტთა საყურადღებოდ!
სექ 22, 2015

მაგისტრთა და დოქტორანტთა საყურადღებოდ!

მაგისტრებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა სპეციალობაში, 30 სექტემბრის ჩათვლით უნდა გაიარონ ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (გადაიხადონ სწავლის საფასური). თანხის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში შემდეგ ანგარიშზე: ბანკის კოდი TRESGE22, სახაზინო კოდი 709047289. კონკურსანტებმა აუცილებლად წარმოადგინონ გადახდის ქვითრის ასლი დოქტორანტურისა და მაგისტრანტურის განყოფილებაში (ა. პოლიტკოვსკაიას #9, ოთახი #204 )

იხილეთ ჩამონათვალი