.

განცხადებები

მაგისტრთა და დოქტორანტთა საყურადღებოდ!
სექ 22, 2015 |
11896

მაგისტრებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა სპეციალობაში, 30 სექტემბრის ჩათვლით უნდა გაიარონ ადმინისტრაციული რეგისტრაცია ........