.

განცხადებები

მაგისტრთა და დოქტორანტთა საყურადღებოდ!
სექ 22, 2015 |
18707

მაგისტრებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა სპეციალობაში, 30 სექტემბრის ჩათვლით უნდა გაიარონ ადმინისტრაციული რეგისტრაცია ........