.

ზოგადი გეომორფოლოგია (რიდერი)
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2021
ავტორი (ები): მელორ ალფენიძე,
გამომცემლობა: თბილისი
558
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

ზოგადი გეომორფოლოგია (რიდერი)

წინამდებარე სახელმძღვანელო „ზოგადი გეომორფოლოგია (ლექციების მოკლე კურსი) შემუშავდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულების (დეპარტამენტი) საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული კურიკულუმის შესაბამისი დისციპლინის „ზოგადი გეომორფოლოგია“ სასწავლო პროცესის შესრულების საჭიროებისათვის.

ნაშრომი მოიცავს დედამიწის რელიეფის გენეზისის ფაქტორების (ენდოგენური და ეგზოგენური) განხილვას და მოიცავს ტექტოგენური, ვულკანური, ეროზიული, ფლუვიალური, გლაციალური, კარსტული და ფსევდოკარსტული, მყინვარული და პერიგლაციალური, სანაპიროების, ანთროპოგენური პროცესების ანალიზს. წიგნი წარმოადგენს დამხმარე ლიტერატურულ წყაროს.

დაწვრილებით
 

„ზოგადი გეომორფოლოგიის“ სახელმძღვანელოსაგან (ავტორი შ. ცხოვრებაშვილი) განსხვავებით წარმოდგენილ ნაშრომს დამატებითი და მოკლე კურსის პრეტენზია აქვს. წიგნი მოიცავს ნახაზებს, სქემებს, ტაბულებს და სხვ გრაფიკულ თუ კრებსით მასალას, რაც ხელს შეუწყობს მის სრულყოფილ ათვისებას.

წიგნი შედგენილია მოქმედი სილაბუსის შესაბამისად. ნაშრომში მოტანილი ილუსტრაციის ნაწილი ავტორს ეკუთვნის. მასალა აღებულია ასევე ინტერნეტ წყაროებიდან

ზოგადი გეომორფოლოგიის სახელმძღვანელოს [ავტორი შ. ცხოვრებაშვილი] ტექსტის შემოკლებული და გამარტივებული ვარიანტის შედგენა, ნახაზებისა და სურათების დართვა შესრულებულია მელორ ალფენიძის მიერ

პარამეტრები

 • განთავსებულია: მარ 4, 2022
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 130
 • ნახვები: 558
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)