.

საბანკო საქმე
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2018
ავტორი (ები): კობა ბასილაია,
გამომცემლობა: თბილისი
2203
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

ნაშრომი დამუშავებულია საბანკო კანონმდებლობის შესაბამისად. მასში განხილულია საბანკო სისტემის განვითარების ისტორიის, ორგანიზაციის, თანამედროვე საბანკო-საკრედიტო სისტემის, ცენტრალური ბანკის მიერ ფულად-საკრედიტო სისტემის რეგულირების ფორმებისა და მეთოდების, რესურსების მოზიდვასა და განთავსებასთან დაკავშირებული საბანკო ოპერაციების სახეობების, კომერციული ბანკების საქმიანობის ანალიზის, კომერციული ბანკის აქტიური და პასიური ოერაციების, საბანკო მენეჯმენტის მეთოდოლოგიური საფუძვლების, საქართველოს კომერციული ბანკის უნაღდო ანგარიშსწორების, საბანკო დაკრედიტების თანამედროვე სისტემის,კომერციული ბანკის საკასო და საინვესტიციო მომსახურების, სავალუტო და სპეციალური ოპერაციების, თანამედროვე საბანკო პროდუქტების და ტექნოლოგიების, საბანკო რისკ-მენეჯმენტის, კონტროლისა და ანგარიშგების საკითხები.

დაწვრილებით
 

სახელმძღვანელოს სხვადასხვა თავში მოცემული პრაქტიკული მაგალითები გაუადვილებს მკითხველს თეორიული საკითხების შესწავლა-გაცნობიერებაში.

წიგნი - „საბანკო საქმე“ სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-მკლევარებისთვის და პრაქტიკოს ფინანსისტ-ბანკირებისთვისაც.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: დეკ 25, 2018
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 378
 • ნახვები: 2203
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)