.

კულტუროლოგიის საფუძვლები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2020
ავტორი (ები): სოსო სიგუა,
გამომცემლობა: საარი
1017
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

წიგნი წარმოადგენს სამი დამოუკიდებელი გამოცემის განახლებულ, ჩასწორებულ და გაერთიანებულ ვერსიას.

პროფესორ სოსო სიგუას ნაშრომი „კულტუროლოგიის საფუძვლები“ სამი წიგნისაგან შედგება: „კულტურის გენეზისი”, „კულტურის ტიპოლოგია და უნივერსალიები“, „კულტურა და გლობალი- ზაცია“.

ცალკეული კულტუროლოგიური პრობლემები ავტორს უფრო ვრცლად აქვს განხილული წიგნებში – „მარტვილი და ალამდარი“, „ავანგარდიზმი ქართულ ლიტერატურაში“, „ქართული მოდერნიზმი“, „მხატვრული აზროვნება: გენეზისი და სტრუქტურა“, „ქართული კულტურის ისტორია (I-IV)“.

დაწვრილებით
 

კულტუროლოგიის მიზანია კულტურის ზოგად პრობლემათა და კანონზომიერებათა გამოვლენა, რაც სხვადასხვა რასის, სხვადასხვა ეპოქისა და ხალხის მიერ შექმნილ სულიერ თუ ტექნიკურ ფასეულობას აერთიანებს, რის გამოც იგი მეტ-ნაკლებად გასაგებია, საჭირო და აუცილებელი, რადგან ყველა ადამიანს აქვს ერთი ბიოლოგიური ბაზისი, მიუხედავად რასობრივი თუ ინტელექტუალური სხვაობისა, რწმენის თუ ენობრივი განტოტვისა.

კულტუროლოგია ემყარება ანთროპოლოგიას, კულტურის ისტორიას, კულტურის თეორიას. ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ კულტუროლოგია და კულტურის ფილოსოფია, ისევე როგორც ენათმეცნიერება და ენის ფილოსოფია.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: აპრ 1, 2021
 • გამომცემლობა: საარი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 911
 • ნახვები: 1017
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)