.

ავტორი (ები): სოსო სიგუა

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

     სოსო სიგუა - საქართველოს ტექნიკური და გორის სასწავლო უნივერსიტეტების პროფესორი, საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, საქართველოს სახელმწიფო, დავით აღმაშენებლის, ილია ჭავჭავაძის, ივანე მაჩაბლის პრემიების ლაურიატი. 

  • კვლევის სფეროები - ქართული ლიტერატურა, ჟურნალისტიკა და კულტურა, მოდერნიზმი და ავანგარდიზმი, შემოქმედების ფსიქოლოგია და კულტუროლოგია. 
  • ძირითადი წიგნები - „მარტვილი და ალამდარი“, „მხატვრული აზროვნება: გენეზისი და სტრუქტურა“, „კულტუროლოგიის საფუძვლები“, „მოდერნიზმი“, „ავანგარდიზმი ქართულ ლიტერატურაში“, „სიტყვა, როგორც ბედისწერა“, „დევნილი ტრიუმფატორი“.