.

კულტუროლოგიის საფუძვლები: წიგნი I
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2013
ავტორი (ები): სოსო სიგუა,
გამომცემლობა: თბილისი
3421
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

     კულტუროლოგიის მიზანია კულტურის ზოგად პრობლემათა და კა- ნონზომიერებათა გამოვლენა, რაც სხვადასხვა რასის, სხვადასხვა ეპოქი­ სა და ხალხის მიერ შექმნილ სულიერ თუ ტექნიკურ ფასეულობას აერთი­ ანებს, რის გამოც იგი მეტნაკლებად გასაგებია, საჭირო და აუცილებელი, რადგან ყველა ადამიანს აქვს ერთი ბიოლოგიური ბაზისი, მიუხედავად რასობრივი თუ ინტელექტუალური სხვაობისა, რწმენის თუ ენობრივი განტოტვისა. კულტუროლოგია ემყარება ანთროპოლოგიას,კულტურის ისტო- რიას, კულტურის თეორიას. ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ კულტუროლოგია და კულტურის ფილოსოფია, ისევე როგორც ენათმეცნიერება და ენის ფილოსოფია.

დაწვრილებით
 

პროფ. სოსო სიგუას ნაშრომი “კულტუროლოგიის საფუძვლები” სამი წიგნისაგან შედგება:

 1. “კულტურის გენეზისი”, 
 2. “კულტურის ტიპოლოგია და უნივერსალიები”, 
 3. “კულტურა და გლობალიზაცია”.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: აპრ 6, 2016
 • ISBN-10: 978-9941-0-2769-7
 • ISBN-13: 978-9941-0-5394-8
 • უაკ: 008 ს-476
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ყდა: რბილი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 330
 • ნახვები: 3421
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)