.

კომპიუტერული გრაფიკა II

კომპიუტერული გრაფიკა II

ინგა გაბისონია

სოფია შენგელია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
კომპიუტერული გრაფიკა

კომპიუტერული გრაფიკა

ინგა გაბისონია

სოფია შენგელია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების მოდელირება და კვლევა

საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების მოდელირება და კვლევა

გია სურგულაძე

ხატია ქრისტესიაშვილი

გიორგი სურგულაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star