.

ეკონომიკური ზრდისა და სავალუტო უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2009
ავტორი (ები): მაია ჭანია,
გამომცემლობა: უნივერსალი
ჟანრი: ეკონომიკა
2222
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

ნაშრომი ეძღვნება ეკონომიკურის ზრდისა და სავალუტო უსაფრთხოების მნიშვნელოვან, საკვანძო პრობლემებს, ეკონომიკური ზრდისა და საგადასახდელო ბალანსის თავსებადობის გაუმჯობესების არსებითი პირობების შესწავლას. წიგნში ასახულია სავალუტო უსაფრთხოების მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გავლენა ეკონომკურ ზრდაზე საქართველოში. ნაშრომი გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო წრისათვის. ვფიქრობთ, იგი დახმარებას გაუწევს სპეციალისტებს, ასპირანტებს, მაგისტრებს, სტუდენტებს, ასევე ამ საკითხებით დაინტერესებულ ნებისმიერ მკითხველს.

დაწვრილებით
 

სარჩევი

 

1 შესავალი 5
2 კლასიკური პოლიტეკონომია ეკონომიკური ზრდისა და საგადასახდელო ბალანსის შესახებ 7
3 ეკონომიკური ზრდისა და საგადასახდელო ბალანსის ნეოკლასიკური და კეინზური თეორიები 12
4 ეკონომიკური ზრდისა და საგადასახდელო ბალანსის თანამედროვე თეორიები 25
5 ეკონომიკური ზრდის შეფასების კრიტერიუმები და მაჩვენებლები ღია ეკონომიკის პირობებში 40
6 საგადასახდელო ბალანსის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლები 56 
7 ეკონომიკური ზრდის და საგადასახდელო ბალანსის ურთიერთკავშირის რაციონალიზაციის ძირითადი მიმართულებანი 69
8 სავალუტო უსაფრთხოების მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გავლენა ეკონომკურ ზრდაზე საქართველოში 80
9 მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კომპლექსური სტრატეგიის მნიშვნელობა ეკონომიკური ზრდისათვის საქართველოში 89
10 ეკონომიკური ზრდის დინამიკა და ხარისხი საქართველოში 96
11 К вопросу экономического роста и валютной безопасности 112
12 Some questions of the economic growth and currency saftly 114
13 დანართი 116
14 გამოყენებული ლიტერატურა 120

პარამეტრები

 • განთავსებულია: აპრ 18, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-12-655-0
 • უაკ: 330.35+339.74+330.101.541 W.22
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 60X90
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 122
 • ნახვები: 2222
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)