.

აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთილები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2014
გამომცემლობა: თ.ს.უ გამომცემლობა
2247
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

     აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთილები შედგენილია 1999 წელს გამოცემული ქართულაფხაზური სასაუბროს საფუძველზე და ეყრდნობა იმ გამოცდილებას, რომელიც დაგროვდა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტში თითქმის 10 წლის განმავლობაში მოქმედი და ამჟამად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან არსებული აფხაზური ზეპირმეტყველების კურსებზე. აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთილები (საწყისი კურსი) შედგება 33 გაკვეთილისაგან. თითოეული მათგანი შეიცავს სასწავლო ტექსტს, სავარჯიშოებს, ფრაზეოლოგიურ მასალას, ლექსიკონსა და აუდიო (მოსასმენ) ჩანაწერებს. სახელმძღვანელოს თან ერთვის 6 საკითხავი ტექსტი და 6 საკონტროლო სამუშაო. აგრეთვე 450-სიტყვიანი ლექსიკონი და აუდიო ვარიანტი (დისკის სახით).
სახელმძღვანელო განკუთვნილია აფხაზური ენის შესწავლის მსურველთათვის.

 აუდიო მასალა: მალე განთავსდება

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)