.

აფხაზეთი რუსეთ - ოსმალეთის ურთიერთობებში
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2012
ავტორი (ები): ზაზა წურწუმია,
გამომცემლობა: მერიდიანი
2936
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.5
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

     წიგნი წარმოადგენს რუსე­თ­ისა და ოსმა­ლეთის იმპერიებს შო­რ­ის ურთი­ერ­თო­ბებში აფხა­ზეთის სა­კ­ი­თხის პირველ მონ­ო­გ­რა­ფიულ შესწავლას. სათანადო პირ­ველწყაროებზე (მათ შო­­რის თურქეთის არქივების მასალებზე) დაყრდნობით, ასახულია ოსმალეთის პოლიტიკა აფხა­­ზ­ეთში XVIII საუკ­უნ­ეში, რუსეთის ბრძოლა ოსმალეთის მომხრე და­ჯგუფ­ე­ბე­ბ­თ­ან და ოს­მ­ა­ლ­უ­რი ინ­ტ­ე­რ­ვენციები აფხაზეთში XIX საუკუნეში. ახლებურად არ­ის განხილული, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მო­კრ­ა­ტიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში მყოფ ავტო­ნო­მიურ აფხა­ზ­ეთ­ში, 1918წ. ოს­მა­­ლ­ური სამხედრო დესანტის საკითხი.

   წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და საქართველოს (აფხაზეთის) ისტორ­ი­ით და­ი­ნ­ტერესებული მკითხველისათვის.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: დეკ 17, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-10-XXX-X
 • გამომცემლობა: მერიდიანი
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 15x20
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 256
 • ნახვები: 2936
 • შეფასება: 3.5

წიგნის ავტორი(ები)