.

ავტორი (ები): ლუარა სორდია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

სორდია ლუარა,ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

ლ.სორდიას პუბლიკაციები

1. გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის პრობლემური საკითხები,გამომცებლობა „განათლება“,თბ.1991, 190გვ. (სტუდენტთა დამხმარე სახელმძღვანელო).

2. უცნობი სფინქსი,(დაკვირვებები ტერენტი გრანელის პოეზიაზე),სოხუმი,“ალაშარა“,1992. 223გვ.
3. გალაკტიონ ტაბიძის სიმბოლიკა,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,თბ.1993,232გვ.(დამხმარე სახელმძღვანელო).
4. გალაკტიონ ტაბიძის ფილოსოფიური ლირიკის საკითხები,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,თბ.1996, 278გვ.(დამხმარე სახელმძღვანელო).
5. რევაზ მიშველაძე.შეგონებანი.გამონათქვამები.ხატოვანი თქმები,ფრაზები.შეადგინა და შესავალი დაურთო ლ.სორდიამ.“ობოლი მარგალიტი“,თბ.1999. 215გვ.
6. რევაზ მიშველაძის ნოველათა სამყაროში,“ნეკერი“,თბ.2001, 511გვ.
7. გალაკტიონ ტაბიძე და ტერენტი გრანელი(შემოქმედებითი ნათესაობის საკითხები),“მერიდიანი“,თბ.2005. 283გვ.
8. ანა კალანდაძის პოეზია,(ბიბლიურ-ქრისტიანული ასპექტები),თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა,თბ.2005, 218გვ.(დამხმარე სახელმძღვანელო).
9. გოდერძი ჩოხელის „მგელი“(პრობლემატიკა და სახეები),“უნივერსალი“,თბ.2009,95გვ.
10. ანა კალანდაძის ესთეტიკის საკითხები,“უნივერსალი“,თბ.2009, 139გვ.
11. წერილები.აპოკალიფსური სახეები.ბიბლიის ერთი კონცეფცია.გრაალის იდეალი,“უნივერსალი“,თბ.2009, 153გვ.
12. გალაკტიონ ტაბიძის სახისმეტყველებისა და მსოფლმხედველობის საკითხები,“უნივერსაlლი“,თბ.2009, 174გვ.
13. საღვთო სიბრძნისა და საღვთო სიყვარულის ადეპტები მეოცე საუკუნის ქართულ პოეზიაში,“უნივერსალი“,თბ.2009, 186გვ.
14. ქრისტიანული სახისმეტყველების საკითხები მეოცე საუკუნის ქართულ პოეზიაში,“უნივერსალი“,თბ.2009, 221გვ.
15. მეფისტოფელის საუკუნე და გალაკტიონი,“უნივრსალი“,თბ.2001, 311გვ.
16. გალაკტიონ ტაბიძის ესთეტიკის საკითხები,“უნივერსალი“,თბ.2011, 299გვ.
17. მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული ოპოზიციური ლირიკა,“უნივერსალი“,თბ.2011, 115გვ.
18. ტერენტი გრანელის ბედისწერა,“უნივერსალი“,თბ.2011, 256გვ.
19. მერაბ კოსტავას პოეზია(რელიგიურ-ფილოსოფიური,ეროვნული და სახისმეტყველების ასპექტები), www.souedu.ge,2012, 211გვ.
20. ქრისტეს მხედარი კოლხეთიდან(ვაჟა ეგრისელის პოეზიის თვალსაწიერი), www.souedu.ge, 2012, 238გვ.
21. ქართველი მამულიშვილი მსოლიოს გზებზე(მსოფლიო რეკორდსმენ ჯუმბერ ლეჟავას ფენომენი), www.souedu.ge, 2012, 36გვ.
22. ქართული სულის კოლიზეუმი,ვაჟა ეგრისელის პოეზია,“უნივერსალი“, 2015, 167გვ.
23. მადლშემოსილი-გულნაზ ხარაიშვილის სულის გალობა,“უნივერსალი“,თბ.2015, 86გვ.
24. გრიგოლ რობაქიძე-გრაალის ორდენის რაინდი, www.souedu.ge, 2015, 216გვ.