.

სანივთო სამართალი

სანივთო სამართალი

თამარ შოთაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
სამართლებრივი წერა

სამართლებრივი წერა

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
მედიასამართალი

მედიასამართალი

სერგი ჯორბენაძე

უშანგი ბახტაძე

ზურაბ მაჭარაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რომის სამართალი: საფუძვლები

რომის სამართალი: საფუძვლები

ვალერიან მეტრეველი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართული სამართლის ისტორია

ქართული სამართლის ისტორია

ივანე ჯავახიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star