.

გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
Translator: ეთერ ჩაჩანიძე
1726
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს ჰამბურგის უნივერსიტეტის საჯარო სამარ- თლის პროფესორის იურგენ შვაბეს მიერ გამოცემული კრებულის ”გერმანიის ფედე- რალური საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები” [Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts] ქართულ თარგმანს. თარგმანი და რედაქტირება შესრუ- ლებულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. გერმანიის ძირითადი კანონის ქართული თარგმანი მომზადებუ- ლია კავშირი ”იურისტები სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის” მიერ. კრებული დაბეჭ- დილია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

Specifications

 • Date of Publish: January 18, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9181-7-9
 • Translator: ეთერ ჩაჩანიძე
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 463
 • Views: 1726
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations