.

თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
4495
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.3
(7 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო სამართლის, როგორც დამოუკიდებელი სამართლებრივი სისტემის ცნება, სოციალური ბუნება, წყაროები, სუბიექტები: ცალკეული დარგების (სახელშეკრულებო, დიპლომატიური, საკონსულო, კოსმოსური და სხვ.) ძირითადი დებულებანი.

ნაშრომი განკუთვნილია საერთაშორისო სამართლის პრობლემებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: March 22, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9029-2-5
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 385
 • Views: 4495
 • Ratings: 4.3
Recommendations