.

სანივთო სამართალი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2014
2305
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სანივთო სამართალი

Property Law

აღნიშნული სახელმძღვანელოს სტრუქტურა და შინაარსი აგებულია თანამედროვე უმაღლესი სასწავლებლების საუნივერსიტეტო სახელმძღვანლოების მოდელზე. სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, შევეცადე, გამეთვალისწინებინა სტუდენტებისათვის მისაღები ფორმატი, რაც, ვიმედოვნებ, მათ შესაძლებლობას მისცემთ, სანივთო სამართლის ინსტიტუტები და სამართლებრივი პრობლემები სისტემური მიდგომის საფუძველზე შეისწავლონ.

Additional Information
 

This textbook is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government or East West Management Institute.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შეიქმნა ამერიკის ხალხის კეთილი ნებით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. სახელმძღვანელოს შინაარსისათვის პასუხისმგებელია ავტორი. ნაშრომში განხილული თემები არ წარმოადგენს ამერიკის მთავრობის ოფიციალურ მოსაზრებას და არ ასახავს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ან აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის შეხედულებებს.

Specifications

 • Date of Publish: March 15, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-10-927-0
 • Publisher: მერიდიანი
 • Language: Geo
 • Pages: 494
 • Views: 2305
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations