.

გამომცემელი: Мецниереба
ენა: Rus
გამომცემლის შესახებ:

გამომცემლობა “მეცნიერება\"