.

ზოგადი გეომორფოლოგია

ზოგადი გეომორფოლოგია

შოთა ცხოვრებაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ზოგადი კლიმატოლოგია

ზოგადი კლიმატოლოგია

მერაბ გონგაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ზოგადი მეტეოროლოგია

ზოგადი მეტეოროლოგია

მერაბ გონგაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
გეოგრაფიის შესავალი

გეოგრაფიის შესავალი

მერაბ გონგაძე

ლანა მზარელუა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star