.

მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები და დაკვირვებათა მეთოდები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
730
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები და დაკვირვებათა მეთოდები

სალექციო კურსი გეოგრაფიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის სწავლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა)

მზე დედამიწაზე მიმდინარე ყველა პროცესის ძირითადი წყაროა. მხოლოდ მზის ენერგიის ხარჯზეა მთელი ბიოსფერო, სიცოცხლის ყველა ფორმა. მეტეოროლოგიაში განასხვავებენ მოკლეტალღოვან (0.1-4მკმ ტალღის სიგრზით) და გრძელტალღოვან (4-120მკმ) რადიაციას. მოლკეტალღოვანს მიეკუთვნება მზის პირდაპირი რადიაცია S, გაბნეული რადიაცია D, ჯამური Q და არეკვლილი R რადიაციები. გრძელტალღოვან გამოსხივებას მიეკუტვნება დედამიწის ქვეფენილი ზედაპორის Е3 და ატმოსფეროს Еа გამოსხივება. მოკლეტალღოვანი რადიაციის ბალანსს დედამიწის ზედაპირზე შთანთქმული რადიაცია ეწოდება...

 

Характеристики

Рекомендации