.

საქართველოს კლიმატური რესურსები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2007
Издательство: თბილისი
605
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

მონოგრაფიაში განზოგადოებულია საქართველის კლიმატური რესურსების კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა და დასახულია მათი რაციონალურად გამოყენების პერსპექტივები.

განხილულია პრობლემასთან დაკავშირებული მრავალი საკითხი-ჰავის წარმომქმნელი ძირითადი ფაქტორები, კლიმატის ცალკეული ელემენტების რეჟიმი და რესურსი, ნიადაგების კლიმატი და კლიმატური რესურსები, კლიმატური მახასიათებლების დროითი და სივრცითი სტატისტიკური სტრუქტურა, მიკროკლიმატური გამოკვლევები, კლიმატური ველების მათემატიკური მოდელირება და გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება, კლიმატური რაიონები, ამინდის ძირითადი ტიპები, კლიმატური რესურსების გამოყენების პერსპექტივები, კლიმატის ცვლილება.

Подробности
 

წიგნი განკუთვნილია კლიმატოლოგებისათვის, გეოგრაფებისათვის, აგრონომებისათვის, აგრომეტეოროლოგებისათვის, ენერგეტიკოსებისათვის, მედიცინის მუშაკთათვის და მკითხველთა ფართო წრისათვის, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს კლიმატური რესურსებით და მათი რაციონალურად გამოყენების პერსპექტივებით.

წიგნი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო გეოგრაფიის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

Характеристики

 • Опубликовано: Ноябрь 30, 2020
 • ISBN-13: 99928-885-7-1
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 428
 • Просмотры: 605
 • Оценки: 5.0
Рекомендации