.

გეოგრაფიული პროგნოზირება
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
784
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ბუნებრივი გარემოს განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ანთროპოგენური წნეხების მიერ სტიქიური მრისხანე მოვლენები სულ უფრო იზრდება და, ხშირად დაღუპვითა და განადგურებით ემუქრება კაცობრიობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კომპონენტების - ნიადაგ-მცენარეულ საფარს, რელიეფის ფორმებსა და ატმოსფერულ ჰაერს, წყლისა და სხვა ობიექტების მდგრადობას. მათ შესახებ დაგროვილი ცნობები ამჟამადაც იწვევს ადამიანების საშინელ განწყობას: წყალმოვარდები და წყალდიდობები, ღვარცოფები და კლდეზვავები, ეროზია დახანძრები, შტორმები და ცუნამები.... დღეს, ამ მოვლენების გააქტიურება მთელი ძალითა და ძლიერებითაა ამოქმედებული. მათ შენელებას არც მომავალში უნდა ველოდოთ, ხოლო თავდაცვის ღონისძიებათა მეთოდებითა და ხერხებით ადამიანი აშკარად უძლურია. ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა სტიქის შედეგებთან გამკლავება, არამედ მათ მიერ გამოწვეული უბედურებების წინაწარ განსაზღვრა - პროგნოზი. აღნიშნულ პრობლემას ეხმაურება შესაბამისი სახელმძღვანელოს შემუშავება, რომელიც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის სპეციალობის (ბაკალავრიატის დონე) სტუდენტებისათვისაა განკუთვნილი.

 

Характеристики

Рекомендации