.

მენიუ
 
 სამეცნიერო ნაშრომები, რეფერატები, დისერტაციები  თქვენი ბანერის ადგილი

როგორ მოვძებნო ჩემთვის სასურველი წიგნი?

ვებ-გვერდს გააჩნია ძებნის ფუნქცია, სადაც შეძლებთ მოძებნოთ თქვენი სასურველი ელ-წიგნი (ელ-წიგნის მოძებნა შესაძლებელია შემდეგი პარამეტრებით: წიგნის სათაურის / დასახელების მიხედვით, ავტორის მიხედვით, ISBN: კოდის მიხედვით).


იხ. მიმაგრებული სურათი.


Search

 

გარდა ამისა შესაძლებელია ელ-წიგნის მოძებნა / სორტირება ჟანრების, კატალოგის მიხედვით.