.

საერთაშორისო ბიზნესი
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2011
გამომცემლობა: უნივერსალი
6925
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

    ნაშრომი წარმოადგენს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის მიერ მომზადებულ ლექციების კურსს.
  მასში განხილულია საერთაშორისო ბიზნესის არსი, ფორმები, საერთაშორისო ბაზრები, გარემო, საერთაშორისო ვაჭრობის თეორია და პრაქტიკა, უცხოური ინვესტიციები, საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობა, საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული მართვა, სტრატეგიული ალიანსები, საერთაშორისო ორგანიზაციული სტრუქტურები, საერთაშორისო მარკეტინგი, ოპერაციული მენეჯმენტი, საერთაშორისო ფინანსური მენეჯმენტი და ფინანსური აღრიცხვა, საერთაშორისო ადამიანური რესურსების მართვა და სხვა საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური საკითხები.

ავტორთა კოლექტივი:

პროფესორი ო. გიგიაშვილი (I, VII თავები); ასოცირებული პროფესორი რ. ფუტკარაძე (II თავი); ასოცირებული პროფესორი ჟ. თოლორდავა (III თავი ); ასოცირებული პროფესორი ე. ლეკაშვილი (IV,VI თავები); ასოცირებული პროფესორი დ. სიხარულიძე (V, XI თავები); ასოცირებული პროფესორი შ. შაბურიშვილი (VIII თავი); ასისტენტ-პროფესორი ლ. ქადაგიშვილი (IX, X თავები); ასოცირებული პროფესორი ვ. კიკუტაძე (XII თავი); სრული პროფესორი ი. მესხია (XIII, XIV, XV თავები); სრული პროფესორი თ. შენგელია (XVI თავი).

 

რედაქტორი:

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს სრული პროფესორი, საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის ხელმძღვანელი თეიმურაზ შენგელია

 

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: მარ 9, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-17-264-9
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ყდა: რბილი
 • ენა: Geo
 • გვერდები:
 • ნახვები: 6925
 • შეფასება: 5.0
 • წყარო: თ.ს.უ

წიგნის ავტორი(ები)