.

მათემატიკური ლაბორატორია MAPLE
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2012
გამომცემლობა: უნივერსალი
2229
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

     Maple წარმოადგენს კომპიუტერული ალგებრის მძლავრ სირტემას, რომელსაც მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები სწავლებასა და სამეცნიერო კვლევაში ფართოდ იყენებენ. წიგნში განხილულია Maple-ის პრაქტიკული გამოყენების ის ძირითადი საკვანძო ასპეუტები, რომელიც ეხება სისტემის გამოყენებაყ ანალიზური და რიცხვითი გამოთვლების რეალიზებას, გრაფიკული ილუსტრაციებირ აგებას, პროცესების მოდელირებასა და მიღებული შედეგების ინტერაქტიულ ანალიზს. წიგნში აღწერილია Maple დაპროგრამების ენის როგორც საბაზისო ელემენტები, არევე ფუნუციონალური პროცედურების კონსტრუირების მაგალითები. Maple-ის გამოსახულებებს, ფუნქციებს, მონაცემთა ტიპებს, სტრუქტურებს, იტერაციულ და რეკურსიულ პროცესებს მკითხველი წრფივი ალგებრის, კალკულუსის, კომპლექსური ანალიზის, დიფერენციალური განტოლებების, ღშემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის ამოცანების ამოხსნის მაგალითებზე გაცნობა.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: აპრ 11, 2016
 • ISBN-13: 978-9-9411-7823-8
 • უაკ: 519.67 + 004.42
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 60X90
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 263
 • ნახვები: 2229
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)