.

ფუნქციური ბიოქიმია
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2018
ავტორი (ები): ნანა კოშორიძე,
გამომცემლობა: თ.ს.უ გამომცემლობა
4271
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.7
(3 შეფასება)
ანოტაცია
 

წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში განხილულია ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედებში, ქსოვილებში, ორგანოებსა და ორგანოთა სისტემებში მიმდინარე ბიოქიმიური პროცესები და ამ პროცესების დარღვევებით გამოწვეული პათოლოგიები, შესაბამისად, ამ პათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები, რაც საშუალებას იძლევა მოლეკულურ დონეზე მოხდეს ამა თუ იმ დაავადების იდენტიფიცირება და მკურნალობა ან მათი პრევენცია. ყოველივე ეს თანამედროვე მედიცინის ეფექტურობის აუცილებელი პირობაა.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტის სამედიცინო და ბიოლოგიის ფაკულტეტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მაგისტრებისათვის, ახალგაზრდა კლინიცისტებისა და დამწყები ბიოსამედიცინო დარგის მეცნიერთათვის. ასევე, ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.

სახელმძღვანელო შედგენილია ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აპრობირებული პროგრამის მიხედვით ფუნქციურ ბიოქიმიაში, ევროპის უმაღლეს სამედიცინო სასწავლებლებსა და კოლეჯებში სტუდენტების მოსამზადებელი სასწავლო პროგრამების თანახმად.

დაწვრილებით
 

ბიოქიმია — ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ცოცხალი უჯრედისა და ორგანიზმების ქიმიურ შემადგენლობას, გარდაქმნებს და იმ გზებსა და მექანიზმს, რაც საფუძვლად უდევს უჯრედში მათი მეტაბოლიზმის მიმდინარეობას და ამ პროცესის რეგულირებას, რაც ზოგადად ორგანიზმის ცხოველქმედებას განაპირობებს. ბიოქიმიის, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბება მოხდა XIX საუკუნის მიწურულსა და XX საუკუნის დასაწყისში. უშუალოდ ტერმინი „ბიოქიმია“ მოწოდებული იქნა 1903 წელს გერმანელი მეცნიერის კ. ნეიბერგის მიერ.

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)