.

ავტორი (ები): მარინე ტურავა

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

მარინე ტურავა დაიბადა სოხუმში, დაამთავრა სოხუმის უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დი სერტაცია თემაზე „პერსონიფიკაციის მსოფლმხედველობრივი საფუძველი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში“, არის ფილოლოგიის დოქტორი. მისი კვლევის სფეროა ქართულ-ევროპული ლიტერატურული ურთიერთობანი, ლიტმცოდნეობითი პრობლემები, თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები. 2000 წლიდან მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი სამეცნიერო წერილები, რეცენზიები პერიოდულად იბეჭდება სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთში („ჩვენი მწერლობა“, „ქართული მწერლობა“, „ლიტერატურული პალიტრა“, „კუ ლტურათაშორისი კომუნიკაციები“...). არის სამეცნიერო-კრიტიკული სტატიების ორი კრებულისa და მონოგრაფიის „სიცოცხლე შვენობს შენითა (სიკვდილის პარადიგმა ქართულსა და უცხოურ მოდერნიზმში)“ ავტორი.