.

ავტორი (ები): ლალი ტაბატაძე
დაბადების თარიღი: 1960-07-16
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ლალი ტაბატაძე - ქიმიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, თანამედროვე ქიმიის აქტუალური მიმართულების - ბიოორგანული ქიმიის სპეციალისტი.