.

ავტორი (ები): ზურაბ პაპასქირი

ავტორის შესახებ

დაიბადა 1950 წ. ქ. ზუგდიდში, 1972 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1972-1975 წლებში სწავლობდა მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში, იქვე 1978 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „საქართველო და აღმოსავლეთი ევროპა XI-XII საუკუნეებში“. 1991 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: „შუა საუკუნეების საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა. X ს. 70-იანი XI ს.