.

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2021
904
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 
(სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის)

სახელმძღვანელო შედგენილია საუნივერსიტეტო პროგრამის შესაბამისად ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიაში. წიგნში მოტანილი მასალა სრულიად ასახულია საგნის სილაბუსში.

სახელმძღვანელოში განხილულია მნიშვნელოვანი, პრაქტიკული თვალსაზრისით საინტერესო, ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები. თეორიული ნაწილის თითოეულ თავს ერთვის შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოები – დეტალურად აღწერილი ექსპერიმენტით.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტის ქიმიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. წიგნი დაეხმარება სტუდენტებს ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის სრული კურსის – თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღებაში, ლაბორატორიაში მუშაობის დროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

რედაქტორი:     თსუ-ს ასოცირ. პროფესორი, მ. ტრაპაიძე
რეცენზენტები: თსუ-ს ქიმიის დოქტორი, რ. ვარდიაშვილი
                             სსუ-ს ქიმიის დოტორი, ნ. ფირცხელიანი

 

Specifications

 • Date of Publish: September 11, 2023
 • ISBN-13: 978-9941-33-045-2
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 215
 • Views: 904
 • Ratings: 5.0
Recommendations