.

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2021
Издательство: უნივერსალი
894
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 
(სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის)

სახელმძღვანელო შედგენილია საუნივერსიტეტო პროგრამის შესაბამისად ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიაში. წიგნში მოტანილი მასალა სრულიად ასახულია საგნის სილაბუსში.

სახელმძღვანელოში განხილულია მნიშვნელოვანი, პრაქტიკული თვალსაზრისით საინტერესო, ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები. თეორიული ნაწილის თითოეულ თავს ერთვის შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოები – დეტალურად აღწერილი ექსპერიმენტით.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტის ქიმიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. წიგნი დაეხმარება სტუდენტებს ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის სრული კურსის – თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღებაში, ლაბორატორიაში მუშაობის დროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

რედაქტორი:     თსუ-ს ასოცირ. პროფესორი, მ. ტრაპაიძე
რეცენზენტები: თსუ-ს ქიმიის დოქტორი, რ. ვარდიაშვილი
                             სსუ-ს ქიმიის დოტორი, ნ. ფირცხელიანი

 

Характеристики

 • Опубликовано: Сентябрь 11, 2023
 • ISBN-13: 978-9941-33-045-2
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 215
 • Просмотры: 894
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации