.

ავტორი (ები): დავით მინდორაშვილი
დაბადების თარიღი: 1960-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დავით მინდორაშვილი - ისტორიის დოქტორი, არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმაძღვანელი