.

ავტორი (ები): ზურაბ კიკნაძე

ვებგვერდი: http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00000520/
ავტორის შესახებ

ზურაბ კიკნაძე

დაამთავრა თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი 1956 წელს.

1959–1973წწ. მუშაობდა აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ–თანამშრომლად, 1973 წლიდან არის ამავე ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი, 1977 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფოლკლორისტიკის კათედრის გამგე, პროფესორი. საკანდიდატო დისერტაციის თემა – "გილგამეშის ეპოსი", დაიცვა 1965 წელს, სადოქტორო – "ქართულ მითოლოგიურ გადმოცემათა სისტემა", დაიცვა 1985 წელს.

ბიბლიოგრაფია:

 • გიგალმეშიანი
 • ქართული მითოლოგია
 • შუამდინარული მითოლოგია
 • ძველი აღთქმის წუთისოფელი
 • ეკლესია გუშინ, ეკლესია ხვალ
 • ქართული ხალხური ეპოსი
 • ავთანდილის ანდერძი
 • შობიდან შობამდე
 • ცხოვრება იესო ქრისტესი
 • ქართული მითოლოგია
 • საუბრები ბიბლიაზე
 • ძველი შუამდინარული პოეზია
 • შუამდინარული მითოლოგიის ლექსიკონი
 • თამუზის სიზმარი