.

ავტორი (ები): ლევან გორდეზიანი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი.

  • დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი 1984 წელს.
  • 1987-2000წწ. მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში სხვადსხვა თანამდებობაზე;
  • 1995-2000წწ. იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის ისტორიის კათედრის დოცენტი;
  • 2001-2006წწ. ამავე კათედრის პროფესორი;
  • 2005-2006წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგოლე;
  • 2006 წლიდან არის ამავე ინსტიტუტის ჰუმანიტარულ–მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი; მისი კვლევის ძირითადი მიმართულებაა ძველი მსოფლიო ისტორია, ბერძნული და ძველაღმოსავლური ისტორიის წყაროთმცოდნეობა, მითოლოგია; გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ექვსი მონოგრაფია; ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1999), პროფესორი(2004).