.

გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Переводчик: ეთერ ჩაჩანიძე
Издательство: თბილისი
1355
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს ჰამბურგის უნივერსიტეტის საჯარო სამარ- თლის პროფესორის იურგენ შვაბეს მიერ გამოცემული კრებულის ”გერმანიის ფედე- რალური საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები” [Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts] ქართულ თარგმანს. თარგმანი და რედაქტირება შესრუ- ლებულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. გერმანიის ძირითადი კანონის ქართული თარგმანი მომზადებუ- ლია კავშირი ”იურისტები სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის” მიერ. კრებული დაბეჭ- დილია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 18, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9181-7-9
 • Переводчик: ეთერ ჩაჩანიძე
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 463
 • Просмотры: 1355
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации