.

ოსური ფოლკლორი

ოსური ფოლკლორი

ხვთისო მამისიმედიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ორგანული ქიმია

ორგანული ქიმია

შოთა სამსონია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ორგანიზებული დანაშაული

ორგანიზებული დანაშაული

შოთა რუსთაველის ფონდი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ოდიშის დიდი მთავარი

ოდიშის დიდი მთავარი

ირაკლი შამათავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ოცდაათი წლის ქალი

ოცდაათი წლის ქალი

ონორე დე ბალზაკი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ოთარაანთ ქვრივი

ოთარაანთ ქვრივი

ილია ჭავჭავაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია

ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია

გია სურგულაძე

ციური ფხაკაძე

ალექსანდრე კეკენაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რეკომენდაციები